Jak ciąć materiał wzdłużnie? Techniki cięcia i ich dobór.